Korte checklist uitvaart

"Some people need permission to die from the person they love the most"

Waar moet u aan denken als iemand is overleden of op korte termijn gaat overlijden? Wat moet er (sowieso) een keer gebeuren? De informatie hieronder is puntsgewijs en niet volledig. Elders vindt u wellicht het antwoord op uw vraag of vragen en anders kunt u ons altijd benaderen (tel 020 625 22 01, of per email).

De wet op de lijkbezorging stelt: "De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden."

Uw wensen kunt u bijvoorbeeld op CHECKLIST invullen. Waarbij u natuurlijk niet alles hoeft in te vullen. Kijk wat u belangrijk vindt.

Maar rechtsgeldig zijn enkel een notarieel testament of een codicil (een simpele handgeschreven brief met datum en plaats: "een eigenhandig geschreven, gedagtekende en ondertekende verklaring" Wet op de Lijkbezorging dixit). Denk bij het vaststellen van uw wensen dat u dat document regelmatig updatet. Situaties veranderen, wensen navenant. Een 'verlopen' codicil aantreffen na een overlijden kan nabestaanden in een lastig parket doen belanden, gezien het van rechtswege bindend karakter ervan.
Nota bene: een executeur mag niet per codicil maar moet per notarieel testament aangesteld worden. Per codicil kunt u zgn legaten doen, d.w.z. eigendommen weggeven aan een bepaald iemand, mits klein van waarde. Geld mag niet per codicil, moet via notaris.

Moet ik meteen iemand op de hoogte stellen?

Eerst natuurlijk familie, vrienden of wie nodig is. En de (huis)arts. Pas na zijn/haar bezoek mag de overledene vervoerd of opgebaard worden. U kunt eventueel controleren of er een codicil, een donorformulier of een testament is. De formaliteiten, aangifte van overlijden en de overlijdensakte worden door ons verzorgd.

Opbaring:

Waar moet de overledene naar toe? Thuis? Op eigen bed of in een kist? Of in het uitvaartcentrum? Mag iedereen afscheid nemen of niemand of alleen bepaalde intimi? Wie doet de verzorging?

Kist:

Wat voor kist?

Rouwbrief/advertentie:

Hoe stel ik belangstellenden op de hoogte? Via telefoon, rouwbrief, advertentie, email, sociale media of een combinatie van dit allemaal? Of is het een besloten uitvaart en wordt er na afloop een kennisgeving verstuurd? Adressen verzamelen.
Hebt u speciale wensen voor de rouwbrief? Bijzonder papier en/of lay-out? Daar kunt u het beste eerder mee beginnen.

Vervoer

Hoe wordt de overledene naar de plechtigheid gereden? Met een gehuurde lijkwagen, eigen vervoer of een andere manier (boot, uitvaartbus, koets, zelf dragen, rijdende baar)?

Afscheidsbijeenkomst?

Waar? Hoelang? Wordt er (live)muziek gespeeld, gesproken of misschien door kinderen, kleinkinderen of anderen een ritueel gedaan. Is iedereen welkom of is het besloten?

Begrafenis of crematie?

(zie onderaan) Welk crematorium of welke begraafplaats? En, bij een begrafenis, in een algemeen graf of eigen graf? Een algemeen graf is goedkoper, maar u heeft geen invloed op wie verder in het graf ligt komt te liggen en het wordt na 10 jaar geruimd. Wie dragen de kist? Gebeurt dat door mensen uit eigen kring of door dragers. Daalt de kist in het graf? Met behulp van de graflift of met touwen?

Na de begrafenis of crematie

Is er gelegenheid tot condoleren? Hoe lang? Wat wordt er geserveerd? Moet er een condoleanceboek liggen?

Asbestemming en grafbedekking

De asbestemming of de grafbedekking hoeven niet meteen geregeld te worden. De asbus moet wettelijk minimaal een maand in het crematorium blijven voordat er iets mee mag gebeuren. Voor het plaatsen van een grafsteen of het toevoegen van een inscriptie wordt een vergunning aangevraagd bij de begraafplaats, meestal door de steenhouwer, nadat hem een opdracht is gegeven. Een maand is zo voorbij.

Crematoria in Amsterdam en omstreken:

De Nieuwe Ooster
Zorgvlied
Westgaarde
Westerveld (te Driehuis)
De Nieuwe Noorder
Zaanstad
Haarlem

Overzicht van de belangrijkste begraafplaatsen in Amsterdam en omstreken:

De Nieuwe Ooster
Zorgvlied
Sint Barbara
R.K. Begraafplaats Buitenveldert
Vredehof
Westgaarde
De Nieuwe Noorder v/h Noorderbegraafplaats
Rustoord
Westerveld (te Driehuis)
Zaandam
Haarlem